MRKH syndrom medikům

Mnoho z nás se v rámci kontaktu s lékaři, myšleno nejen gynekology, setkalo s neznalostí naší diagnózy. Sama uznávám, že znát všechna vzácná onemocnění nelze a ani to není v popisu práce lékaře. Nicméně bude velkým benefitem, pokud o MRKH syndromu uslyší alespoň v průběhu studia a v jeho podvědomí zůstane i po dobu lékařské praxe.

Nejen z tohoto důvodu jsem oslovila, ve spolupráci s Českou asociací pro vzácná onemocnění, vedení Ústavu biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol. Zde aktivně spolupracují s lidmi se vzácnými onemocněními a snaží se přiblížit problematiku medikům. V pondělí 28. 5. 2018 jsem tedy i já dostala možnost představit MRKH syndrom budoucím lékařům na půdě 2. LF UK. Prezentaci jsem měla na závěr výuky toho dne v rozsahu asi 20 minut následovanou diskuzí. Přestože je problematika MRKH syndromu velmi intimní a citlivá, všichni byli milí a opravdu taktní. Takže doufám, že jim mých 20 minut rozšířilo obzory a nám pacientkám pomohlo do budoucna při návštěvě „syndromuznalého“ lékaře.

A.